Jsem workoholik a k tomu závislý na informačních technologiích?

Stěžují si Vaši blízcí, že trávíte příliš mnoho času prací? Že máte neustále v ruce svůj smartphone, notebook nebo tablet? Že s telefonem chodíte spát a dokonce s ním i vstáváte? Co kdyby náhodou přišla nějaká důležitá zpráva, na kterou je třeba ihned zareagovat… A ona určitě přijde! Neboť i váš kolega má svůj smartphone, se kterým chodí spát.

Pozorujete, že býváte nervózní, když nemůžete pracovat? Když se nějakou dobu nemůžete podívat do emailu, na zprávy nebo zkontrolovat sociální sítě? Saháte každou volnou chvíli po mobilu? Je přeci nutné ten čas nějak využít! Kulturu a sport znáte už jen z vyprávění? Když nemáte telefon nějakou chvíli u sebe nebo když se nemůžete připojit k síti, můžete dokonce zažívat abstinenční příznaky jako je vztek, nervozita či smutek.

Je vám to povědomé? Je možné, že jste se stal workoholikem a k tomu závislým na informačních technologiích. Závislost na informačních technologiích a workoholismus jsou obdobné jako klasická závislost – pro dosažení pocitu naplnění je třeba stále větších dávek drogy. Při neobyčejných zážitcích se totiž uvolňují do těla hormony (adrenalin, serotonin, endorfin a další), na nichž si může tělo postupně vytvořit závislost projevující se touhou po nových zážitcích.

Workoholismus

Digitální stres

Brát si notebook s sebou domů, na dovolenou, na školení, na víkend a odpovídat na emaily v noci se stalo běžnou praxí. Stejně tak neustálá online dostupnost a emaily chodící 24 hodin. V dospělém věku může soustavné komunikační přehlcení vést k syndromu vyhoření, narušení sociálních vztahů nebo k rozvoji duševních potíží.

Digitální stres

Kromě workoholismu tedy vyvstává zcela nový pojem a tím je digitální stres. Ten postupně začínají skloňovat odborníci na duševní zdraví. Nároky, které na člověka klade svítící obrazovka jeho telefonu nebo počítače, jsou nad jeho síly. Hovoří se o komunikačním zahlcení a soustavném multitaskingu. Následky digitálního stresu jsou dnes předmětem výzkumů. Spojují se s problematikou deprese, úzkostí, únavového syndromu, nespavostí, syndromu vyhoření, nízké spokojenosti se životem. Ze zdravotních následků jde o obezitu, digitální únavu očí, krátkozrakost, bolesti zad a další.

Příznaky digitálního stresu

Postupná rezignace na koníčky a mezilidské vztahy je jedním z nejtypičtějších příznaků workoholismu a závislosti na informačních technologiích. Postupné propadnutí do závislosti kráčí ruku v ruce se snižující se sebereflexí vůči svému pracovnímu nasazení a neustálé potřebě být v online světě.

Popírání problémů je častým jevem pokročilé fáze všech forem nezdravých návyků a stejně jako u všech ostatním závislostí platí, že prvním bodem k návratu do normálního života je prozření.

Většinou je to nejbližší rodina, která postiženému pomůže otevřít oči. Další možností jsou narůstající zdravotní problémy, které vedou k tomu, že postižený je donucen ke změně svého životního stylu.

Pro začátek si můžete zkusit náš krátký test.