Psychologický institut
Re:Life

Jsme nestátní zdravotnické zařízení poskytující ambulantní psychologické a psychoterapeutické služby klientům od 16 let. 

Nabízíme zdravotní služby zaměřené na prevenci, diagnostiku a psychoterapii duševních potíží. Obrátit se na nás můžete s řešením akutních životních krizí ve škole, práci, rodině nebo partnerství; depresivními či úzkostnými potížemi; problémy s přejídáním nebo nechutenstvím; genderovou dysforií nebo závislostí. 

Jednou z našich specializací je poradenství a terapie potíží s rizikovým a problémovým užíváním internetu (online hry, sociální sítě aj.). Nabízíme psychologické poradenství rodičům i dětem, dále kurzy a semináře pro školy, firmy nebo neziskové organizace. Od roku 2016 jsme první specializovaný institut v ČR zaměřený na digitální wellbeing a řešení rizikového a problémového užívání internetu.  

 

Co je naším cílem

Nejčastěji se na nás obracejí klienti, kteří se potýkají s těmito potížemi:

 • situace akutní krize
 • úzkostné stavy
 • deprese
 • psychosomatické problémy
 • chronické problémy s navazováním důvěrných a blízkých vztahů
 • emoční labilita a nestabilita
 • poruchy spojené s příjmem jídla
 • rizikové či problémové užívání internetu a digitálních technologií
 • závislosti

Nabízíme:

 • individuální psychologickou konzultaci
 • pravidelné docházení na individuální psychoterapii
 • společná rodinná sezení (v indikovaných případech)
 • psychologické vyšetření

V tuto chvíli nabízíme plně hrazenou péči z veřejného zdravotního pojištění pro klienty VZP (111) a ZPMV ČR (211). Je možné využít psychologické a psychoterapeutické služby na přímou platbou.