Jsme tým psychologů, psychoterapeutů a odborníků z oblasti sociálních věd. Digitální technologie a online svět vnímáme jako součást našich životů, kterým je nutné rozumět a mít je pod kontrolou.

Spolupracujeme s lékaři, adiktology a dalšími psychoterapeuty.

Mgr. Iva Škvárová, MBA

Mgr. Iva Škvárová, MBA
Zakladatel
skvarova@re-life.cz

Vystudovala ekonomickou školu se zaměřením na management, sociální a masovou komunikaci. Je frekventantkou výcviku psychoanalytické psychoterapie. V rámci institutu Re:Life řídí obchodní a organizační záležitosti.

Mgr. Zuzana Pavelcová

Mgr. Zuzana Pavelcová
Zakladatelka, psychoterapeutka, psycholožka ve zdravotnictví, lektorka
pavelcova@re-life.cz

Vystudovala jednooborovou psychologii na Katedře psychologie FF UP v Olomouci, kde dálkově studuje doktorské studium v oboru klinická psychologie. Mezi lety 2013 až 2022 absolvovala kompletní psychoterapeutický výcvik v psychoanalytické psychoterapii v rámc IAPSa. Je řádnou členkou České asociace pro psychoterapii. Ve své praxi se setkává s lidmi, kteří mají emoční potíže, úzkosti, potýkají se závislostí, poruchami spánku nebo poruchami s příjmem jídla. Specializuje se na digitální závislosti a jejich léčbu. Těžiště její práce spočívá v práci s dospívajícími a dospělými. Působí rovněž v Ambulanci dětské a dorostové adiktologie 1. LF VFN v Praze.

Výzkumně se zajímala o kognitivní změny, které způsobuje nadměrné užívání IT, narušení cyklu spánku a bdění, vychýlení vnitřních biologických rytmů jejich vlivem na zdraví a osobnost člověka. O posledním zmiňovaném napsala publikaci s názvem: „Cirkadiánní preference ve vztahu k osobnosti“. Tématem výzkumu disertační práce jsou online sexuální aktivity (sledování online pornografie a sexting) u dospívajících.

Mgr. et MgA. Lucie Essenza

Mgr. et MgA. Lucie Essenza
Zakladatel, psycholog, lektor
essenza@re-life.cz

Je absolventkou Katedry psychologie na UP v Olomouci a Katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU se zaměřením na studium psychosomatických disciplín. Specializuje se na léčbu závislostí. V rámci pedagogické a poradenské práce na Katedře pedagogiky a psychologie na JU v Českých Budějovicích se zabývala vlivem internetu a technologií na studenty. Je frekventantkou daseinsanalytického psychoterapeutického výcviku a absolventkou výcviku expresivních přístupů při práci se skupinou.

Prof. Dr. med. Dr. phil. Manfred Spitzer
Výzkumník, odborný poradce

Manfred Spitzer je neurovědec a odborník v oblasti závislostí na technologií. Vystudoval medicínu, psychologii a filozofii ve Freiburgu, kde habilitoval v oboru psychiatrie. Mezi roky 1990 až 1997 pracoval jako vedoucí psychiatr Fakultní nemocnice v Heidelbergu. Jako profesor hostoval na Harvardské univerzitě a v Institutu pro kognitivní a rozhodovací vědy na University of Oregon, kde se věnoval výzkumu kognitivních věd a psychiatrie. V současnosti působí jako přednosta psychiatrické kliniky při Ulm University. Je mimo jiné autorem světových bestsellerů Digitální demence či Kybernemoc.