Jsme tým psychologů, psychoterapeutů a odborníků z oblasti sociálních věd.

Digitální technologie a online svět vnímáme jako součást našich životů, kterým je potřeba rozumět a učit se je mít pod kontrolou.

Mgr. Iva Škvárová, MBA

Mgr. Iva Škvárová, MBA
Zakladatelka
skvarova@re-life.cz

Vystudovala ekonomickou školu se zaměřením na management, sociální a masovou komunikaci. Je frekventantkou výcviku psychoanalytické psychoterapie. V rámci institutu Re:Life řídí obchodní a organizační záležitosti.

Mgr. Zuzana Pavelcová

Mgr. Zuzana Pavelcová
Zakladatelka, psychoterapeutka, psycholožka ve zdravotnictví, lektorka (Praha)
pavelcova@re-life.cz

Vystudovala jednooborovou psychologii na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. Absolvovala kompletní psychoterapeutický výcvik v psychoanalytické psychoterapii v rámc IAPSa. Je řádnou členkou České asociace pro psychoterapii. Ve své praxi se setkává s lidmi, kteří mají emoční potíže, úzkosti, potýkají se závislostí, poruchami spánku nebo poruchami s příjmem jídla. Specializuje se na digitální závislosti a jejich léčbu. Těžiště její práce spočívá v práci s dospívajícími a dospělými. Působí rovněž v Ambulanci dětské a dorostové adiktologie 1. LF VFN v Praze.

Mgr. et MgA. Lucie Essenza

Mgr. et MgA. Lucie Essenza
Zakladatelka, psycholožka a psychoterapeutka, lektorka (Praha)
essenza@re-life.cz

Je absolventkou Katedry psychologie na UP v Olomouci a Katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU se zaměřením na studium psychosomatických disciplín. Specializuje se na léčbu závislostí. V rámci pedagogické a poradenské práce na Katedře pedagogiky a psychologie na JU v Českých Budějovicích se zabývala vlivem internetu a technologií na studenty. Je absolventkou daseinsanalytického psychoterapeutického výcviku a absolventkou výcviku expresivních přístupů při práci se skupinou.

Mgr. Aneta Novotná Šírková

Mgr. Aneta Šírková

Psycholožka ve zdravotnictví, lektorka (Brno)
sirkova@re-life.cz

Vystudovala jednooborovou psychologii na Katedře psychologie FF MU v Brně. Již během studií se zajímala o dění v digitálním světě a v rámci bakalářské práce zabývala problematikou sledování pornografie u mužů v mladé dospělosti. Ve své praxi se setkává se širokým spektrem psychických potíží včetně závislostí. Aktuálně je frekventantkou psychoterapeutického gestalt výcviku v institutu Dialog.

Prof. Dr. med. Dr. phil. Manfred Spitzer
Výzkumník, odborný poradce

Manfred Spitzer je neurovědec a odborník v oblasti závislostí na technologií. Vystudoval medicínu, psychologii a filozofii ve Freiburgu, kde habilitoval v oboru psychiatrie. Mezi roky 1990 až 1997 pracoval jako vedoucí psychiatr Fakultní nemocnice v Heidelbergu. Jako profesor hostoval na Harvardské univerzitě a v Institutu pro kognitivní a rozhodovací vědy na University of Oregon, kde se věnoval výzkumu kognitivních věd a psychiatrie. V současnosti působí jako přednosta psychiatrické kliniky při Ulm University. Je mimo jiné autorem světových bestsellerů Digitální demence či Kybernemoc.