Jsme tým psychologů a psychoterapeutů.

Nabízíme individuální psychoterapii, krizovou intervenci a další psychologické služby pro klienty od věku 16 let.

Mgr. Zuzana Pavelcová

Mgr. Zuzana Pavelcová
Zakladatelka, psychoterapeutka, psycholožka ve zdravotnictví, lektorka (Praha)
pavelcova@re-life.cz

Vystudovala jednooborovou psychologii na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. Absolvovala kompletní psychoterapeutický výcvik v psychoanalytické psychoterapii v rámc IAPSa akreditovaný pro oblast zdravotnictví. Je členkou Asociace klinických psychologů České republiky, Společnosti pro návykové nemoci, České lékařské společnosti J.E.P. a České asociace pro psychoterapii. Ve své klinické praxi nabízí psychologickou a psychoterapeutickou péči klientům, kteří si přejí podpořit pocit životní spokojenosti a vnitřní svobody nebo řeší specifické duševní nebo fyzické potíže: psychosomatické problémy, nutkavé chování, závislosti, úzkostné stavy, depresi, chronické problémy s navazováním důvěrných a blízkých vztahů, emoční labilitu a nestabilitu a jiné duševní strádání. Specializuje se na digitální závislosti a jejich léčbu. Těžiště její práce spočívá v práci s dospívajícími a dospělými. Působí rovněž v Ambulanci dětské a dorostové adiktologie 1. LF VFN v Praze.

Mgr. Iva Škvárová, MBA

Mgr. Iva Škvárová, MBA
Zakladatelka
skvarova@re-life.cz

Vystudovala ekonomickou školu se zaměřením na management, sociální a masovou komunikaci. Je frekventantkou výcviku psychoanalytické psychoterapie. V rámci psychologického institutu Re:Life má na starosti organizační záležitosti.

Mgr. Aneta Novotná Šírková

Mgr. Aneta Šírková

Psycholožka ve zdravotnictví, lektorka (Brno)
sirkova@re-life.cz

Vystudovala jednooborovou psychologii na Katedře psychologie FF MU v Brně. Již během studií se zajímala o dění v digitálním světě a v rámci bakalářské práce zabývala problematikou sledování pornografie u mužů v mladé dospělosti. Ve své praxi se setkává se širokým spektrem psychických potíží včetně závislostí. Aktuálně je frekventantkou psychoterapeutického gestalt výcviku v institutu Dialog.

Mgr. Markéta Holasová
Klinická psycholožka, psychoterapeutka (Praha)
holasova@re-life.cz

Vystudovala jednooborovou psychologii na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. V rámci postgradualního vzdělávání atestovala v oboru klinická psychologie a v oboru psychoterapie. Je absolventkou komplexního psychoterapeutického výcviku v dynamickém směru se zaměřením na celostní pojetí a psychosomatiku. Pracuje ve zdravotnictví, v psychoterapeutické ambulanci a psychiatrické nemocnici. Věnuje se také hipoterapii
v psychologii a psychiatrii. Je členkou Asociace klinických psychologů České republiky.

Mgr. et MgA. Lucie Essenza

Mgr. et MgA. Lucie Essenza
Zakladatelka, psycholožka a psychoterapeutka, lektorka (Praha)
essenza@re-life.cz

Je absolventkou Katedry psychologie na UP v Olomouci a Katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU se zaměřením na studium psychosomatických disciplín. Specializuje se na léčbu závislostí. V rámci pedagogické a poradenské práce na Katedře pedagogiky a psychologie na JU v Českých Budějovicích se zabývala vlivem internetu a technologií na studenty. Je absolventkou daseinsanalytického psychoterapeutického výcviku a absolventkou výcviku expresivních přístupů při práci se skupinou.

Prof. Dr. med. Dr. phil. Manfred Spitzer
Výzkumník, odborný poradce

Manfred Spitzer je neurovědec a odborník v oblasti závislostí na technologií. Vystudoval medicínu, psychologii a filozofii ve Freiburgu, kde habilitoval v oboru psychiatrie. Mezi roky 1990 až 1997 pracoval jako vedoucí psychiatr Fakultní nemocnice v Heidelbergu. Jako profesor hostoval na Harvardské univerzitě a v Institutu pro kognitivní a rozhodovací vědy na University of Oregon, kde se věnoval výzkumu kognitivních věd a psychiatrie. V současnosti působí jako přednosta psychiatrické kliniky při Ulm University. Je mimo jiné autorem světových bestsellerů Digitální demence či Kybernemoc.