VADNÉ DRŽENÍ TĚLA, SEDAVÉ CHOVÁNÍ, DIGITÁLNÍ ZÁVISLOSTI A JEJICH DOPAD NA ZDRAVÍ DĚTÍ

Odborná konference pro praktické dětské lékaře

Ve spolupráci s Lokomocí za odborné záštity Odborné společnosti dětských praktických lékařů České společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Ministerském zdravotnictví ČR připravujeme konferenci týkající se sedavého chování u dětí a dospívajících.

Konference se uskuteční 26. – 27. 2. 2021 v Hotel Zámek Valeč.

Webové stránky konference.

Proč konferenci pořádáme?

Na zdravotním stavu dětské populace se v poslední době podepisuje sedavý způsob života a alarmující nedostatek pohybové aktivity. Volný čas strávený u obrazovek digitálních zařízení je pro děti atraktivnější než jiné aktivity a v ojedinělých případech muže vést až k závislostem. Podle Národní zprávy o pohybové aktivitě českých dětí a mládeže z roku 2018 více jak 77% dospívajících dětí tráví svůj volný čas hraním her a sledováním mediálního obsahu na počítačích, herních konzolách nebo mobilních telefonech a to více jak 2 hodiny každý den.

To, co pozorujeme v našich praxích, je na straně fyzické nárůst obezity, vadné držení těla, svalová dysbalance a s tím spojené bolestivé stavy, zejména zvýšená únava a nedostatečná kvalita spánku. Na straně psychosociální se jedná o zhoršení prospěchu ve školách, potíže se zvládáním stresu, utváření negativního sebepojetí, úzkostné depresivní potíže a vzrůstající digitální závislosti.

Téma konference

V rámci konference chceme dětské lékaře seznámit s aspekty sedavého chování, se kterými přicházíte do kontaktu. Zaměříme se na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového aparátu a nervového systému. Dále pak na problematiku online života našich dětí a dospívajících soustředěnou především na online hraní her a sociální sítě.

Lékaři se mohou těšit na praktické ukázky. Budete se učit sami zdravě hýbat a vnímat své tělo. Dozví se základní doporučení pro rodiče, aby u dětí podpořili tzv. zdravý čas u obrazovek a tím ovlivnili sedavý způsob života své rodiny.

Cíl konference

Cílem konference je podpora fyzické aktivity, která je významným pomocníkem proti stresu a rozvoji následných civilizačních poruch. Abychom toho dosáhli, potřebujeme k tomu dětské lékaře, kteří jsou v tzv. první linii podpory zdraví naší populace.