Rodičovské neřesti

Jaký je rozdíl mezi závislostí a neřestí? Kdy začínají děti vnímat neřesti svých rodičů?Jak mohou rodičovské neřesti ovlivnit děti? Mohou se neřesti slučovat s výchovou ke zdravému životnímu stylu? Kdo může rodičům pomoci se zmíněnými neřestmi přestat?

Rodičovství je jednou z nejnáročnějších životních rolí, které můžeme převzít. Jako rodiče jistě chceme dětem poskytnout to nejlepší možné prostředí, kde mohou růst a prosperovat. Co ale, když do naší snahy působit na děti dobře zasahují naše vlastní neřesti?

ČLÁNEK DOSTUPNÝ NA SANCEDETEM.CZ