Prevence pro základní školy

Naše preventivní programy netolismu (závislosti na internetu) stále běží. Těší nás zájem a důvěra škol, které se na nás obrací.

Preventivní semináře nabízíme pro děti na 2. stupni ZŠ, většinou je nejefektivnější realizovat jej v 6. třídě, kdy děti už digitální zařízení aktivně používají. Cílem seminářů je zážitkovou formou informovat děti o rizicích (závislost, kyberšikana, ztráta zájmů, poruchy pozornosti, ztráta kamarádů), které jim hrozí nadměrným trávením času před obrazovkou. Zároveň děti chceme podpořit a pomoci jim, aby se stali kompetentními uživateli internetu a měli svůj online život pod kontrolou. Soustředíme se na rozvoj kompetencí zdravého a kritického užívání digitálních technologií.  

 Co děti na semináři zjistí?

Délka seminářů se určuje podle možností a potřeb dané školy.