Kurz Nelátkové závislosti: 19. 4. 2023

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze pořádá kurz Nelátkové závislosti, na kterém jsme se odborně podíleli spolu s Klinikou adiktologie 1.LF a VFN v Praze a Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP.

Kurz se organizuje v reakci na zvýšenou potřebu účinných preventivních opatření u problémového a rizikového užívání internetu/sociálních sítí/online her, stejně tak jako léčebných strategií pro jejich patologické online chování. Kurz je určen pro praktické lékaře pro děti a dorost, nemocniční pediatry, sociální pediatry, adiktology, psychology, psychiatry, dětské fyzioterapeuty.

Lektory kurzu jsou Mgr. Zuzana Pavelcová (Klinika adiktologie 1LF a VFN v Praze, Psychologický institut Re:Life), Mgr. Tomáš Jandač (Klinika adiktologie 1LF a VFN v Praze), MUDr. Jakub Korčák (Klinika adiktologie 1LF a VFN v Praze).

Obsah kurzu: