Konference pro praktické lékaře pro děti a dorost

Ve dnech 17.–18. září 2021 se v krásném prostředí hotelu a zámku Valeč uskutečnila dlouho odkládaná konference s názvem Vadné držení těla, sedavé chování, digitální závislosti a jejich dopad na zdraví dětí. Hlavním organizátorem byla Lokomoce, naše spolupracující organizace, která sdružuje odborníky z oblasti neurologie, fyzioterapie a psychologie, kteří vnímají pohyb jako základ fyzického i duševního zdraví. Vzdělávací akce se konala pod záštitou MZ ČR a OSPDL ČLS JEP. 

Konference byla rozdělena do dvou bloků – fyzioterapeutického a psychologického. Psychologická část  se věnovala tématu digitálních závislostí, her a sociálních médií. Velmi kvalitní přednášky zpracovaly Mgr. Pavelcová a Mgr. Šírková z pražského Psychologického institutu Re:Life. Z prezentovaných dat vycházejících ze studie EU Kids online z roku 2020 hraje hry denně téměř 44 % tázaných dětí a až 23 % dětí využívá sociální sítě (aniž by dosáhly doporučeného věku 13 let). Na druhou stranu snaha o nějakou formu kontroly těchto aktivit byla ze strany rodičů jen na úrovni 40 % – a spoléhali zejména na ústní dohovor (data z dotazníkového šetření České děti v kybersvětě, během nějž bylo osloveno přibližně 20 000 „počítačově gramotných“ rodičů). Vzhledem k trendu užívání digitálních technologií přibývá i dětí závislých na nich, které následně potřebují intenzivní psychologickou péči.

Článek převzat z webových stránek OSPDL ČLS JEP. Celý odkaz na článek.

Fotky vypůjčeny se souhlasem Lokomoce z.s.