Digitální dětství aneb (Ne)vědomě na síti.

Konference k mediálnímu vzdělávání pořádaná JSNS.cz Člověkem v tísni.

V úterý 6.12.2022 proběhla v prostorách galerie moderního umění DOX konference zaměřená na digitální a mediální vzdělávání v ČR s názvem Digitální dětství aneb (Ne)vědomě na síti. Konferenci pořádal JSNS (Vzdělávací platforma Člověka v tísni).  Většinu posluchačů tvořili učitelé základních a středních škol. Cílem konference bylo, aby se pedagogové lépe zorientovali v problematice sociálních sítích a jejich vlivu na žáky, poznali signály nadužívání digitálním technologií a dovedli nabídnout účinné intervence.

Dopolední panelové diskuze, kterou moderovala paní Ester Janečková, se účastnili Zuzana Pavelcová spolu s Radkou Kůřilovou z Replugme a Martinem Kožíškem z CZ.NIC.

Shoda panovala na tom, že zakazovat sociální sítě, internet a telefony především na druhých stupních základních škol není cestou. Učitelé by naopak učit měli žáky s nimi účinně zacházet. V popředí tohoto přístupu může stát ochota děti pochopit a o sociálních sítích a jiných tématech online světa s nimi diskutovat. Nebo si nejrůznější vychytávky a principy nechat vysvětlit. Smyslem je naučit děti o jejich online životě přemýšlet, všímat si dopadů na reálný život.