Symbióza: IT a obezita

13. 11. 2017 pořádala Praha 8 konferenci Pohyb v každém věku, kde jsme přednášeli o našem pohledu na epidemii obezity. Obezita se stává nejdůležitějším zdravotním tématem jak u dětí tak dospělých. Nese s sebou celou řadu vážných až mortálních dopadů, těmi nejvážnějšími jsou kardiovaskulární onemocnění nebo diabetes mellitus 2. typu.

Celosvětově se obezita týká 1/4 dětí. V ČR jsme podle dat WHO, jak uvedla Alena Šteflová, bývalá ředitelka české kanceláře WHO, 3. země na světě s největším procentem obézních dospělých. Na konferenci Pohyb v každém věku jasně zaznělo, že příčinou nadváhy a obezita napříč věkovými skupinami je nedostatek pohybu. Z našeho pohledu je jednoznačně na vině přesouvání volného času ke svítícím obrazovkám. A jiní tento pohled potvrzují. Podle Zdeňka Hamříka z Univerzity Palackého v Olomouci  v roce 2014 výrazně narostl čas trávený před obrazovkami. Během týdne 88.8%2014 dospívajích tráví před monitory dvě a více hodin. O víkendu je to až 91.9%2014.  Do času před monitorem není přitom započítán čas na smartphonech. Podobně výrazně vzrostl i počet obézních dívek a chlapců. Vychází to ze rozsáhlé srovnávací studie chování a návyků českých dětí, která proběhla v letech 2002 – 2014.

Jak funguje symbióza obezita a IT?

Podle našeho institutu problém tkví v tom, že děti „sedí“ u svých tabletů a nehýbou se. Spatřujeme ale i jiné souvislosti. Sociální sítě produkují jednosměrnou podobu bodyimage (stylizované fotky dokonalých těl, cvičící výzvy apod.), což v dětech a adolescentech může vzbudit dojem nepatřičnosti a nedostatečnosti, které může vést k uzavírání se před světem a tzv. izolační bublině. Sociální izolace pak má řadu konsekvencí – nárůst depresivity, úzkostí a obav. A často vede k nadměrnému přejídání, které celou izolaci jen udržuje. Vzniká bludný kruh, ze kterého je pro mladé lidi těžké se vymanit.  A bludný kruh se tak uzavírá. Nadváha a přejídání spadá podle psychologů do poruch příjmu potravy, podobně jako mentální anorexie a bulimie.

Jak z toho ven?

Řešení nevidíme v restrikci a kontrole dětí. Jsme přesvědčeni o

nezbytnosti práce s jednotlivci, rodinami a skupinami. Jediné účinné řešení  je podle nás v prevenci založené na zdravém užívání IT a převzetí odpovědnosti za své zdraví. Podobně o tom mluví i ředitelka Ústavu pro zdravotní gramotnost Alena Šteflová, která hlavní úlohu v prevenci všech onemocnění vidí právě v pochopení, že péči o své zdraví máme ve svých rukou.

V Re:Life se snažíme zvýšit povědomí o zdravém užívání technologií a dopadech digitálního stresu na naše fungování prostřednictvím seminářů pro veřejnost, školy i firmy.