Jsem závislý na internetu? Podle nás je problém jinde

Nejčastěji hledaným slovem ve vyhledávačích v souvislosti s problematikou zdravého užívání informačních technologií je závislost na internetu. Čtenáře láká, rodiče se jí obávají a naši klienti o ni často mluví. Na následujících řádcích závislost na internetu představíme jako fenomén, který má svá specifika a zmíníme, proč je obtížné, ba přímo kontraproduktivní závislost na internetu „diagnostikovat“.

Co je závislost na internetu

Závislost na internetu se řadí mezi behaviorální závislosti, pro které je typické nějaké nutkavé nebo impulzivní chování, které člověku přinášejí okamžitou odměnu. V případě internetu takové chování může nabývat nejrůznějších podob, přes neustálé kontrolování telefonu či emailu, nakupování nepotřebných věcí v e-schopech až po hraní online her. Problém v souvislosti s IT je, že se týká nás všech a hlavně je společensky žádoucí ne-li nutnou součástí našeho pracovního i soukromého života. Kde je ale ta zdravá míra? Jak dlouho můžu například hrát online hru, abych nebyl závislý?

Jak závislost na internetu poznám

Závislost na internetu je klinický syndrom. Když vezmeme v úvahu všechny obyvatele ČR, může se závislost na internetu odhadem týkat 1% lidí. Je velmi zavádějící stanovit počet hodin, které je s IT zdravé strávit. Důvod je prostý, IT musíme používat v práci, ve škole a i v soukromém životě. Kvalitativní kritéria popisující potenciální závislost na IT jsou popsána šesti následujícími znaky. Za slovem internet si představte všemožné aktivity, které děláte na svém zařízení (hraní online her, nakupování, surfování po webu, používání sociálních sítí, online komunikace prostřednictvím zpráv a emailů apod.).

  1. Salience, neboli význačnost. Saháte po telefonu ihned po probuzení? Myslíte na rozehraný Minecraft během pracovní porady? Odpovídáte-li ano, pak se stal internet pro Vás život důležitým bodem.
  2. Abstinenční příznaky. Když zapomente svůj smartphone doma, jste celí nesví? Rozruší Vás, když Vám dojdou data a nejste v dosahu sociálních/komunikačních aplikací? Pokud souhlasíte, dá se u Vás hovořit o abstinenčních příznacích.
  3. Konflikt. Sám cítíte, že chcete přestat, ale nedaří Vám to?  Jedná se o zásadní bod, tzv. jádro pudla celé „diagnózy“ závislosti na internetu.  Pokud tento bod popisuje Vaše pocity, je oprávněný důvod k zamyšlení. Má se za to, že právě v tomto bodě, že nadměrné užívání mění na závislost. Dochází totiž k posunu od chování, které mám pod kontrolou (nebo mám ten pocit) k tomu, že se mi to vymknulo z rukou.
  4. Relaps. Nedokážete se na delší dobu vzdát hraní online her, i když se snažíte? Selhání v pokusu o kontrolu svého chování ve vztahu k internetu.
  5. Emoce. Surfování na internetu je to jediné, co Vám za celý den dokáže spravit náladu? Používáte mobilní telefon, když se nudíte?
  6. Tolerance. Trávíte čím dál více hodin, abyste se cítili spokojení. Už Vám nestačí hodina hraní, ale stále přidáváte?

Pro to, aby se řeklo, že jste závislí na internetu, byste museli splňovat minimálně 5 bodů. Znamená to ale, že člověk, který odpoví „ano“ na dva nebo tři body má IT pod kontrolou a nemusí se zabývat tématem jejich zdravého užívání? Nikoliv, je potřeba se jím kriticky zabývat stejně jako třeba prevencí alkoholismu. Všichni víme, že když vypijeme více jak skleničku vína denně, můžeme si nakročit k problému. A s informačními technologiemi je to podobné, jen o tom málo víme.

Proč ne závislost

My v Re:Life institutu se termínu závislosti na internetu vyhýbáme. Proč? Jakmile začnete o problému, kterému podle nás společnost v souvislosti s používáním IT čelí, mluvit v pojmech s negativní konotací, což slovo závislost obsahuje, stane se poměrně jednoduchá věc. Od tématu se většina z nás odosobní, jednoduše ten „problém“ odstaví od sebe s tím, že „to se týká těch druhých, ne mě“. A to my nechceme. Naopak si klademe ambici dostat povědomí o výzvách, které nám IT kladou do cesty, k co nejširšímu spektru lidí. Pokud mluvíme o problému, preferujeme používání termínu nadměrné užívání IT. Znamená, že člověk používá IT v takové míře, že pro něj může znamenat specifický problém.  V angličtině se nazývá Problematic Interternet Use a i v zahraničních odborných kruzích se mu dává přednost před závislostí na internetu.

Digitální stres a zdravé užívání IT

Našim cílem je podpora zdravého užívání internetu a IT a s tím, podle nás, souvisí fenomén dnešní doby – digitální stres. Týká se nás jako rodičů, zaměstnanců, podnikatelů, studentů nebo žáků. Souvisí s komunikačním přehlcením a multitaskingem, který je naši společnost typický.

Konkrétních problémů plynoucích z digitálního stresu a potažmo nadměrného používání internetu a technologií je řada. Nejčastěji se setkáváme s odcizením sobě i ve vztazích, mezilidských konfliktech a selhávání v jejich řešení, uzavíráním se do sebe a sociální izolací a konečně s komunikačních nedostatcích.

Mnoho lidí namítá, že nálepkujeme životní styl, že přece internet a informační technologie jsou pro lidstvo stejnou výzvou jako knihtisk a pozdější vynález televizí. S tím zásadně nesouhlasíme. I když u někoho není používání IT otázkou závislosti na internetu, IT jsou nástrojem, který zcela zásadně ovlivňují jeho život. Dosud jsme se jako lidstvo nesetkali s tak mocným interaktivním světem virtuální reality, který máme neustále v kapse.