Kyberšikana, krize dospívání, krátkozrakost a další – to byla témata sobotní minikonference

V sobotu 11. 11. 2017 proběhla pod záštitou našeho institutu minikonference na téma Výchova dětí v době IT. Akce se konala v rámci podzimního přednáškového cyklu Děti a technologie a navázala na říjnové setkání s titulem Děti online. Akce se zúčastnila řada zajímavých přednášejících a hostů.

Kyberšikana a krize dospívání

PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D., pedagog a psycholog, který se zabývá zejména oblastmi kyberpsychologie a sociální psychologie, mluvil o podobách kyberšikany, sdílel své zkušenosti a osvědčené techniky prevence.

Na rizika používání Facebooku dětmi školního věku upozornila PhDr. Monika Voleská, školní psycholožka a poradkyně. Mj. mluvila o vlivu sociálních sítí na prožívání a vztahy. Na konkrétních příkladech demonstrovala, jak pracovala s žáky, kteří se na Facebooku stali oběťmi šikany.

Pedagog, terapeut, pracovník v sociálních službách a ředitel školy Mgr. Martin Procházka hovořil o krizi dospívání, o různých typech závislostí, možnostech jejich prevence a podělil se o řadu příkladů ze své bohaté praxe.

Krátkozrakost

Náš stálý host, Bc. Tomáš Dobřenský, specialista v oboru optometrie, optika a aplikace kontaktních čoček. mluvil o vlivu současného prostředí na zrakový vývoj dětí, o prudkém nárůstu krátkozrakosti v posledních letech a digitální zrakové únavě. A přidal několik praktických rad, jak tento negativní trend nepodporovat.   

Osobní zkušenost

Velmi si vážíme, že naše pozvání přijal i pan Denis Ďurica, student vysoké školy a začínající autor, který se podělil o svůj osobní příběh závislosti na IT. Od jeho prvního setkání s technikou až po vybudování závislosti, její důsledcích, složitostech léčby až po to, co ho nakonec zachránilo.

Sebepoznání a identita

O psychosociálním vývoji osobnosti ve virtuálním světě hovořil Daniel Bezanyi, podnikatel, sociální terapeut a pedagog. Zaměřil se především na východiska pro rozvoj zdravé, kreativní, tvůrčí a svobodné osobnosti a dotkl se problematiky sebepoznání a vlastní identity.

Mgr. et Mgr. Kamila Němečková Ph.D., kulturoložka, právnička a poradkyně, která se mj. věnuje interdisciplinární spiritualitě, individuačním procesům a snové symbolice, hovořila o vlivu informačních technologií na hodnotové vnímání. O tom, jak virtuální svět ovlivňuje přirozený vývoj člověka, způsoby myšlení, cítění, jednání a posuzování věcí. Jak zejm.děti vystavuje nástrahám iluzí, simulaci reality a generačnímu odtržení.

Na co se můžete těšit?

Závěrečná diskuse byla velmi podnětná a již nyní se těšíme na vánočně laděnou přednášku, která se uskuteční v úterý 12.12. od 18 hod. v Nové Galerii na Praze 2, pod názvem: ŠŤASTNÉ A VESELÉDĚTSTVÍ S MOBILEM V RUCE?

Bude zejména o těchto tématech: Jaká je opravdová potrava pro dětskou duši? Virtualita, osobní identita a smysl života? Rozvoj dítěte v harmonickou osobnost.

Naše pozvání mj.přijali PhDR. Anežka Janátová, bývalá ředitelka Jedličkova ústavu a současná ředitelka akademie Tabor. Těšit se můžete na PhDr. Kamilu Neměčkovou, Ph.D., kulturoložka a právnička věnující se tématu spirituality. A další přednášející, o kterých Vás budeme informovat na stránce přednášky.