Rodinné štěstí a digitální technologie? Zaveďte společná pravidla.

Dát dítěti do ruky mobil je jednoduché. Vzít si ho od něj zpět, už je naopak dřina spojená s přemlouváním, vyhrožováním nebo ultimáty. Ale ani my, dospělí, nejsme svatí. Trávíme na digitálních zařízeních denně dlouhé hodiny a po svých dětech chceme, aby běhaly venku. Ve společné komunikaci vám může pomoci nastavení domácích pravidel pro užívání digi technologií.

Typický večer celé řady rodin vypadá tak, že každý sedí před svou obrazovkou. Velkou roli hraje fakt, že jako rodiče velmi často říkáme dětem, že na internetu tráví čas blbostmi, a tím pádem se ochuzujeme o jich ochotu sdílet s námi svoje zkušenosti. Může nám tak později utéct chvíle, kdy dítě potřebuje pomoct, třeba s kyberšikanou či se začínající závislostí. Uvědomte si však, že nelze mít děti v kyberprostoru 100% pod kontrolou. Budujte důvěru, ne kontrolu. A přiznejte dětem své slabiny.    

Udržitelná pravidla

Důležité je nastavit si pravidla, která budete sami schopni dodržovat. Záleží na vás, zda si je sepíšete nebo ne. Osvědčilo se například sepsat smlouvu, kterou všichni členové rodiny podepíší, a k níž se můžete vracet. Máte tak možnost přesně definovat, jaká jsou očekávání a zabráníte různým nedorozuměním, výmluvám a následným hádkám. Zapomeňte však na příkazy a zákazy, demokraticky odhlasovaná pravidla budou dětem mnohem více po srsti. Nejprve je důležité si promluvit o zvycích, jaké v rodině máte a probrat důkladně, jak by si každý jednotlivý člen rodiny pravidla představoval. Důležité je opravdu naslouchat názoru dětí. Teprve poté se můžete pustit do společné debaty o zdravých pravidlech, z nichž můžete vytěžit všichni.

Při společné debatě si můžete ku příkladu položit otázky: 

Sdílíme společně

Klíčovou vlastností digitálního světa je sdílení. Naplánujte si rodinné „porady“, při nichž se nejenom budete domlouvat na pravidlech používání technologií, ale také si můžete povídat o obsahu, který díky nim poznáváte. Je to ten nejlepší způsob, jak uvést děti do kyberprostoru. Nechte si vyprávět o počítačových hrách, které vaše děti hrají, ale nesuďte. Berte to jako skvělou šanci, jak nahlédnout do jejich světa, a ještě se můžete ledaco přiučit. Dobrým úvodem k sociálním sítím může být například společná tvorba profilu či založení rodinného blogu. 

Při tvorbě společných pravidel by mělo být všem členům jasné, proč jsou potřebná. Vysvětlete dětem, že pravidla týkající se používání digitálních technologií zlepší atmosféru v rodině a že vám nejde o to jim něco zakazovat či přikazovat. Uveďte jim reálné příklady a výzkumy, jaké negativní dopady může nadměrné užívání digi technologií mít a že vám záleží na tom, aby byly zdravé. Čím více budou děti o problému vědět, tím více budou ochotné pravidla přijmout. Můžete si též připravit seznam situací, které jsou u vás nejčastěji příčinou konfliktů. Pravidla musí být jasně pojmenovaná a všichni jim musí rozumět. Můžete si například vytvořit dva seznamy: „Co u nás děláme“ a „Co dělat nebudeme“. Pravidla musí být spravedlivá pro všechny, tedy i pro vás. Také se domluvte na tom, kdy je možné pravidla měnit a co nastane, když někdo pravidla poruší. 

Rodinný plán užívání digitálních technologií

Zde je několik nápadů, co by mohl rodinný plán používání digitálních technologií obsahovat. 

Autor: Mgr. et MgA. Lucie Essenza

Článek byl publikován v měsíčníku S dětmi v Praze ve vydání 4/2019.