Prevence závislosti: projekt „Odpoj se, ať můžeš žít“ jde do škol

Díky grantové podpoře hl. m. Prahy můžeme na několika základních školách uskutečnit projekt zaměřený na prevenci závislosti na virtuálních drogách a nezdravého užívání IT.

Na podzim loňského roku jsme se přihlásili do grantové výzvy v rámci „celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2018“. A na začátku tohoto roku jsme dostali dobrou zprávu. Podařilo se nám získat grant pro náš projekt „Odpoj se, ať můžeš žít“. Finance nám umožní zorganizovat 14 seminářů pro děti na ZŠ, které se zaměří na prevenci závislosti na internetu a podporu zdravého užívání internetu a technologií. Dále pak přednášky pro pedagogy a rodiče zaměřených na snížení dopadů digitálního stresu.

Účel projektu

Cílem projektu „Odpoj se, ať můžeš žít“ je podpořit žáky ve zdravém způsobu užívání internetu a technologií a snížit riziko rozvoje závislosti. Semináře budou preventivně zážitkové. Jejich smyslem je prevence závislosti na tzv. virtuálních drogách (zejm. počítačových hrách, sociálních sítích, internetových službách, virálních videích, televizi aj.). Stejně tak se v nich soustředíme na snížení negativních následků (tělesných, psychických i sociálních) jednosměrného a mnohdy nadměrného používání IT v jejich školním i osobním životě.