Naše semináře zdravého užívání digi technologií jdou opět do škol!

Díky grantové podpoře hl. m. Prahy můžeme na základních a středních školách uskutečnit projekty zaměřené na podporu zdravého a kritického užívání digitálních technologií.

Na podzim loňského roku jsme se již po druhé přihlásili do grantové výzvy v rámci „celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2019“. A na začátku května jsme dostali dobrou zprávu a totiž, že hl.m. Praha podpoří hned tři naše projekty.

Všechny projekty mají za cíl podpořit zdravé a kritické užívání digitálních technologií, upozornit na rizika digitálního stresu, nadužívání sociálních sítí, online her nebo online pornografie a preventivně působit na rozvoj netolismu (závislosti na tzv. virtuálních drogách).

Pokud máte zájem o uspořádání seminářů na Vaší škole, prosím kontaktujte Zuzanu Pavelcovou pavelcova@re-life.cz. V současné době probíhá oslovování škol na území hl.m.Prahy.