Nabízíme individuální psychoanalytickou terapii. 

Individuální psychoanalytická terapie je léčebný proces, ve kterém se psychoterapeut s klientem pravidelně setkávají s cílem hlouběji porozumět problematickým a nefunkčním částem klientova života.  Psychoterapie klientům pomáhá měnit často složité a neuvědomované emoční a vztahové problémy. Tím dochází ke zmírnění psychických problémů a podpoře duševního zdraví. 

Psychoanalytická terapie může pomoci i klientům, kteří hledají životní uspokojení a hlubší smysl života.  

Psychoterapie může pomoci při depresích, úzkostech, psychosomatických potížích nebo problémech se spánkem. Užitečná je při řešení vztahových problémů  nebo při pocitech nízké sebedůvěry a sebevědomí či při ztrátě smyslu života a životního uspokojení.

Nabízíme psychoterapii klienty od 14 let do dospělosti. 

Objednání: Mgr. Zuzana Pavelcová (pavelcova@re-life.cz)

Místo: Psychologický institut Re:Life, Benediktská 690/7, Praha 1 (mapa). Dle potřeb klienta a možností psychoterapeuta je možné se dohodnout na online psychoterapii.

Cena: Naše služby nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Cena je 1000 Kč /50 min.

Nabízíme psychologické poradenství pro klienty, kteří mají pocit, že používání digitálních zařízení se vymyká jejich kontrole a mají obavy, aby se nepropadli do závislosti na internetu.

V rámci jednotlivých setkání dochází k mapování problémů v oblasti digitálních zařízení a s nimi souvisejícími aspekty života klienta.  Psycholog zhodnotí závažnost symptomů, se kterými se klient potýká a doporučí možné způsoby řešení.

Nabízíme psychologické poradenství pro klienty od 14 let do dospělosti. 

Objednání: info@re-life.cz

Místo: Psychologický institut Re:Life, Benediktská 690/7, Praha 1 (mapa). Nabízíme možnost online psychologického poradenství.

Cena: 1000 Kč / 50 min

Nerozumíte potřebě vašich dětí být neustále online?
Máte strach, že jim hrozí závislost na internetu?
A zároveň víte, že se bez digitálních dovedností v životě těžko obejdou?

Nabízíme individuální psychologické konzultace pro rodiče, kteří mají pocit, že jejich dítě ztrácí zájem o všechno kromě mobilu/pc/tabletu a obávají se, že směřuje k závislosti na internetu.

Objednání: info@re-life.cz

Místo: Psychologický institut Re:Life, Benediktská 690/7, Praha 1 (mapa). Nabízíme možnost online psychologického poradenství.

Cena: 1000 Kč / 50min

Nerozumíte potřebě vašich dětí být neustále online?
Máte strach, že jim hrozí závislost na internetu?
A zároveň víte, že se bez digitálních dovedností v životě těžko obejdou?

Pomůžeme Vám porozumět digitálnímu životu vašich dětí.

Dnešní děti a teenageři jsou tzv. digitální domorodci. S informačními technologiemi vyrůstají, online svět je pro ně druhým domovem.  Rodiče jsou rozpolcení. Nevědí, jak své děti od obrazovek dostat a zároveň chtějí, aby měly všechny příležitosti k rozvoji. Technologie v dnešním světě potřebujeme a pro uplatnění na trhu práce je jejich ovládání nezbytným předpokladem.  Dozvíte se, jak si můžete doma užívání technologií nastavit, aby to všem vyhovovalo. Zároveň získáte přehled, jaké výzvy na Vaše děti před obrazovkami čekají a jak jim můžete pomoci nástrahám čelit.

S čím ze semináře odejdete? 

  • Budete vědět, jak si doma nastavit pravidla užívání digitálním zařízení a proč je to důležité.
  • Dozvíte se, co je závislost na internetu, jak ji poznat a jak ji předcházet.
  • Pochopíte, proč jsou online hry a sociální sítě tak lákavé a co nám vlastně přinášejí.
  • Poradíte si bezpečností dětí na internetu.
  • Budete mít k dispozici možnosti, jak podpořit zdravý psychomotorický a sociální vývoj dětí v době digitální.

Objednání semináře: info@re-life.cz

Místo: Aktuálně semináře realizujeme pouze v místě, kde jsme pozváni.

Cena: dle domluvy

Školy

ikona1

Přednášky, semináře, preventivní programy se zaměřením na zdravé užívání IT a prevenci závislosti na IT a digitálním stresu.
Onlife dny a Offline zážitkové programy.

Firmy

ikona1

Semináře, Onlife dny a Offline zážitkové programy se zaměřením na zdravé užívání IT a prevenci závislosti na IT a digitálním stresu.
Individuální programy pro zaměstnance.

K našim klientům přistupujeme odborně a profesionálně dle kodexu Česko-moravské psychologické společnosti.