Školy

Školy

Každá škola se staví k užívání technologií jinak. Od technologických nadšenců po naprosté skeptiky. Snad všechny školy se však s nadužíváním smartphonů, tabletů a dalších technologií u svých žáků potýkají. Učitelé se často nacházejí na pokraji svých sil, výchovní poradci řeší problémy s kyberšikanou, žáci bývají duchem nepřítomní.

Nevíte, jak děti odtrhnout od mobilních telefonů? Řešili jste již ve své škole kyberšikanu? Znáte všechny negativní dopady, které může mít nadměrné užívání technologií na Vaše žáky? Nabízíme přednášky zaměřené na problematiku užívání internetu a technologií u dětí a adolescentů. Zabýváme se tématy, jako je vliv internetu a technologií na sebehodnocení, kreativitu, sebeúctu, vývoj hodnot aj.

Délka přednášky je 45 – 90 minut.

Přednáška může být doplněna o interaktivní seminář, v němž se zaměříme na řešení konkrétních problémů, s nimiž přijdou sami účastníci. Délka semináře je 4 hodiny.

Přednášky a semináře jsou určeny pro:

 • učitele,
 • žáky / studenty,
 • učitele i žáky / studenty.

Cena se odvíjí podle obsahu, délky a počtu osob.

V rámci jednoho dne připravíme program přímo ve Vaší škole. Obsahem jsou preventivní sebezkušenostní aktivity, které vedou k  posílení vztahů mezi žáky a prevenci negativních dopadů technologií. Věnujeme se tématům, jako je bezpečí na internetu, vliv internetu na sebevědomí dětí a jejich kreativitu či oblast intimity a vztahů.

Účastníci si mohou vybrat z následujících aktivit:

 • preventivní vzdělávací a zážitkové skupiny,
 • interaktivní skupiny zaměřené na osobní rozvoj, komunikaci a vztahy ve třídě,
 • umělecké terapie,
 • redukce stresu,
 • relaxace.

Cena je dle obsahu a délky.

Naše školní Offline programy nabízejí žákům, studentům i pedagogům zážitkové dny v přírodě s omezeným přístupem k internetu. Program pro školní skupiny nabízí preventivní sebezkušenostní aktivity vedoucí k  posílení vztahů mezi žáky a k prevenci negativních dopadů technologií.

Účastníci si mohou vybrat z následujících aktivit:

 • preventivní vzdělávací a zážitkové skupiny,
 • interaktivní skupiny zaměřené na osobní rozvoj, komunikaci a vztahy ve třídě,
 • zážitkový program,
 • umělecké terapie,
 • redukce stresu, relaxace,
 • tvorba zdravého jídelníčku a výživové poradenství,
 • individuální poradenství.

Cena je dle obsahu a délky programu.