Firmy

Firmy

Lidí, kteří potřebují být online, přibývá. Online prokrastinace se zvyšuje na úkor efektivity práce. Sociální sítě ovlivňují myšlení a rozhodování lidí. Zaměstnanci se potýkají s digitálním stresem, zaměstnavatelům rostou náklady na tzv. prázdnou práci. Řešíme, jak předcházet a vypořádávat se s digitálním stresem a online prokrastinací.


V rámci semináře se zaměříme na vliv digitálního stresu na člověka a jeho work-life balance. Budeme se zabývat výzvami a obtížemi, kterým čelí dnešní pracující lidé. Odpovíme na otázku, co je tzv. prázdná práce a do jaké míry znamená pro firmy finanční ztráty.  Součástí je krátká diagnostika, díky které budou účastníci odcházet s představou, co mohou sami změnit v oblasti odpovědného užívání technologií.

Téma semináře může být specifikováno dle potřeb firmy. Délka 2-4 hodiny.

Cena je 1.000 Kč za osobu. Uvedená cena jsou orientační a je závislá na délce a obsahu programu.

V rámci jednoho dne se zaměříme na vliv digitálního stresu na člověka a jeho work-life balance. Tématem bude cyberslacking a prokrastinace, které narušují produktivitu práce, a odpovíme na otázku, do jaké míry pro firmy znamenají finanční ztráty. Součástí je diagnostický test, díky němuž si každý zaměstnanec sám stanoví, kde vidí svá slabá místa stran odpovědného užívání technologií a vytvoří si plán změny. Během Onlife dnů bude přítomen také psycholog, který poskytne jednotlivým účastníkům individuální poradenství.

Onlife den je možné připravit na námi nabízená témata nebo na míru dle potřeb Vašeho týmu.

Můžete volit například z těchto témat:

 • Jak zdravě přežít pracovní nároky.
 • Jak se naučit spolu „opět“ komunikovat tak, abychom si rozuměli.
 • Jak se naučit využívat informační technologie, aby byly dobrým sluhou, nikoliv špatným pánem.
 • Rozvoj kreativity a myšlení  aneb „bystři svůj mozek“.
 • Jak pracovat efektivněji a vyhýbat se prokrastinaci.

Cena je 3.000 Kč – 5.000 Kč za osobu. Uvedené ceny jsou orientační a jsou závislé na délce a obsahu programu.

Naše „Offliny“ nabízejí zážitkový program s omezeným přístupem k internetu. Jsou určeny pro jednotlivce či týmy mající zájem o zdravý životní styl bez digitálního stresu. Budeme s Vámi pracovat na osobních cílech, pomůžeme Vám udělat rozhodnutí pro životní změny a vytvořit inspirativní plán do budoucna. Program je vytvořený tak, aby odpovídal i individuálním potřebám týmu.

Účastníci si mohou vybrat z následujících aktivit:

 • zážitkový program,
 • umělecké terapie,
 • sportovní a fitness program,
 • redukce stresu, relaxace,
 • zdravý jídelníček a výživové poradenství,
 • vzdělávací aktivity zaměřené na udržitelné užívání technologií, komunikaci, zdravý životní styl a work-life balance,
 • individuální poradenství,
 • skupinová terapie,
 • součástí každé z těchto aktivit je závěrečné poradenství, jak udržet změny do budoucna.

Cena je 3.000Kč – 5.000Kč za osobu. Uvedené ceny jsou orientační a jsou závislé na délce a obsahu programu.

Jednotliví zaměstnanci/manažeři si mohou zvolit program dle jejich preference a sestavit si svůj Re:Engage individuální program.

Individuální poradenství

Neustálá online dostupnost, emaily chodící 24 hodin denně, sociální sítě, kyberšikana, e-shopaholismus, závislostní potenciál her a z toho plynoucí digitální stres vedou k otázce: máme nad technologiemi kontrolu, nebo ovládly ony nás?  Internet a technologie nám v mnohém usnadňují život, vnesly však do našich životů též nové nástrahy a výzvy.

Nabízíme poradenský program, který Vám pomůže restartovat Vás dosavadní způsob fungování. Zjistíte, jestli zvládáte digitální stres. Naučíme Vás technologie používat zdravě a efektivně.

Cena je 1.000 Kč za sezení trvající 60min.

Umělecký koučink

Vnímáte, že Váš současný svět stojí převážně na informačních technologiích? Cítíte se být ochuzeni o tvůrčí či umělecké zážitky?  Chcete se naučit malovat nebo tančit?  Láká Vás zajít si do galerie či chodit častěji do divadla? Umělecký koučink Vám pomůže ujasnit si, v jakém směru byste se chtěli rozvíjet. Pomůžeme Vám uvědomit si základní hodnoty vyjádřené v umění a jejich vztah k Vašemu životu a zorientovat se v aktuální nabídce. Nabízíme doprovod na zvolených akcích s odborným výkladem.

Setkání jsou zaměřena na:

 • ujasnění si, čemu se z oblasti umění chcete věnovat,
 • uvědomění si základních hodnot vyjádřených v umění a jejich vztah k Vašemu životu,
 • objevení míst, kde můžete tvůrčím způsobem růst,
 • odbornou podporu.

Cena je dle obsahu a délky programu.

Sportovní koučink

Sportovní koučink je celostní a individualizovaný přístup k Vám a Vašemu tělu. Po diagnostice tělesného složení a konzultaci s našimi odborníky přes zdravý pohyb a vhodné stravování Vám vytvoříme program, který bude respektovat Vaši jedinečnost a povede k ozdravení těla i duše.

Z naší nabídky si můžete zvolit například:

 • Nutri Plan – půlroční výživový program,
 • Home Fitness – trénujte s naším koučem v pohodlí Vašeho domova (ušetříte tak čas za cestování, kouč se Vám navíc časově přizpůsobí),
 • Personal Fitness – osobní tréninky po Praze (fitness, parky, lezecká stěna atd.) dle Vašeho přání,
 • Golf Fitness – 3D golfová analýza včetně programu ke zlepšení Vaší hry,
 • Kids sport coaching – individualizované programy pro Vaše děti (pomůžeme Vašim dětem najít zálibu ve sportu a správně zvolit sportovní aktivity).

Cena je dle obsahu a délky programu.