Co Vám můžeme nabídnout…

Dospělí a teenageři

ikona1

Individuální a skupinové Re:Life terapeutické programy pro dospělé
a teenagery, poradenství se zaměřením na zdravé užívání IT a prevenci závislosti na internetu a digitálním stresu. Psychoterapie, sportovní a umělecký koučink,
Offline zážitkové programy.

Rodiny

ikona1

Semináře, rodinné a párové poradenství se zaměřením na zdravé užívání IT a prevenci závislosti na IT a digitálním stresu.
Rodinné Offline zážitkové programy.

Školy

ikona1

Přednášky, semináře, preventivní programy se zaměřením na zdravé užívání IT a prevenci závislosti na IT a digitálním stresu.
Onlife dny a Offline zážitkové programy.

Firmy

ikona1

Semináře, Onlife dny a Offline zážitkové programy se zaměřením na zdravé užívání IT a prevenci závislosti na IT a digitálním stresu.
Individuální programy pro zaměstnance.

Program péče je unikátní co do své struktury a jedinečný vzhledem k potřebám konkrétního jedince.
Ke zvládání obtíží spojených s užíváním IT a s nimi souvícejícímu digitálnímu stresu přistupujeme komplexně.

Naši klienti…

studio… Užívají internet a technologie jako kompenzaci negativních prožitků.

Používáním aplikací se odreagovávají a dočasně si ulevují od tíživého psychického stavu. Bývají depresivní, úzkostní, mají potíže s pozorností a hyperaktivitou, mohou trpět sociální fobií nebo obsedantně kompulzivními symptomy.

… Unikají do online světa ve složité životní situaci.

Rozvod, ztráta zaměstnání, přechod do nového prostředí, úmrtí blízkého člověka, partnerské potíže, problémy s dětmi aj. patří mezi velmi stresová a zátěžová období, která se lidé pokoušejí zvládat. Jednou ze strategií je i útěk do virtuální reality.

… Problematickým způsobem užívají internet a technologie.

Přicházejí, nebo je často přivádějí jejich blízcí, se stížnostmi na nadměrně dlouhý čas, který tráví užíváním internetu a technologií. Uvádějí potíže ve vztazích, v práci, zanedbávají činnosti, které jim dříve přinášely radost na úkor bytí online.